This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.
Периодът на изпълнение е 16 месеца - от 16.09.2016 г. до датата на приключване 16.01.2018 г.
Проектът е по сключен административен договор с МТСП под номер BG05M9OP001-1.003-0567-C01 от 16.09.2016 г. и е на обща стойност 93 060,36 лева, от които 79 101,32 лева са с осигурено финансиране от ЕСФ, а националното финансиране възлиза в размер на 13 959,04 лева.

Contact Us

Address

Гр. Варна, ул. Г. Бенковски №3
Гр. Варна, ул. Г. Бенковски №25

 

Business Hours

Monday - Friday: 10:00 - 18:30
Saturday: 11:00 - 14:00
Sunday: day off

 

E-Mail

lenobg@abv.bg
info@lenobg.com

 

Telephone

+359 878 914 815
+359 878 148 730
+359 879 941 801
+359 878 162 673


Web Site

www.lenobg.com

Our Location

LeNoBG
Гр. Варна, ул. Г. Бенковски №3
Гр. Варна, ул. Г. Бенковски №25
Telephone
+359 878 914 815

Contact Us

Captcha